ERDENJARGAL AND BAYARMAA'S WEDDING

October 01, 2016 - Эргэх их дэлхийн уул, ус нь тэгшхэн Илч гэрлийн гайхамшиг мандсан нар алтан билээ Энгүй өргөн талын шимт хөрсөнд төлжи...
Read the Full Post »